Aqua Fitness Diploma

Aqua Fitness Diploma

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μαρία-Αναστασία Αθανασιάδου

Έναρξη:

Αθήνα

Level 1 – 12 Μαϊου 2018
Level 2 – 3 Ιουνίου 2018

Το εκπαιδευτικό πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τους επίσημους φορείς – εκπροσώπους των παραρτημάτων του Οργανισμού Studio One και στις παρακάτω πόλεις.

  • Θεσσαλονίκη
  • Λάρισα
  • Πάτρα
  • Κρήτη
  • Κύπρος

Course Outline

Level 1

Θεωρητικά Μαθήματα

Εισαγωγή.

• Ιδιότητες νερού
• Φυσική κίνηση στο νερό
• Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα (Είδη προγραμμάτων, προγραμματισμός μαθήματος, μουσική).
• Κανόνες ασφαλείας
• Εξοπλισμός

Πρακτικά Μαθήματα

• Ασκήσεις σε βαθύ μέρος
• Ασκήσεις σε ρηχό μέρος
• Χορογραφία
• Επίδειξη- προσομείωση ασκήσεων

 

Level 2
Θεωρητικά και Πρακτικά Μαθήματα

• Aqua Extreme / Προχωρημένο επίπεδο ασκήσεων
• Aqua Pilates
• Aqua και Personal Training
• Αqua για ειδικό πληθυσμό (εγκυμοσύνη, τρίτη ηλικία, παιδιά)
• Αqua για αποκατάσταση