Yoga Alliance Diploma

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Ιωάννα Δρανδάκη

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παντελής Νικολαίδης, Αναστασία Ραντιλάκη, Ειρένα Γρηγοράτου, Μαρίνα Τριάντου, Ελπιδοφόρου Μιχάλης

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Καρυτινού Χριστίνα

Έναρξη:

Αθήνα

Yoga Alliance 200 Diploma
27 Οκτωβρίου 2018

Yoga Alliance 300 Diploma
16 Φεβρουαρίου 2019

 

Το εκπαιδευτικό πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τους επίσημους φορείς – εκπροσώπους των παραρτημάτων του Οργανισμού Studio One και στις παρακάτω πόλεις.

  • Θεσσαλονίκη
  • Λάρισα
  • Πάτρα
  • Κύπρος

Course Outline

Α. RYS-200

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό προσόντων Yoga Alliance και κατοχυρώνει τους απόφοιτους του ως διεθνώς αναγνωρισμένους Δασκάλους Hatha Yoga και ως πιστοποιημένα μέλη της Yoga Alliance  στο επίπεδο RYΤ-200.

 

Α. Θεωρητικά Μαθήματα

• Tι είναι Yoga.
• Τα  οφέλη της Yoga για τον άνθρωπο και την κοινωνία.
• Οι μεγάλοι δάσκαλοι της Yoga, ιστορική αναδρομή.
• Τα 6 φιλοσοφικά συστήματα της Ινδίας-Sad Darshanas.
• Φιλοσοφικά κείμενα:Yoga Sutras Patanjali, Bhagavad Gita.
• Τα μονοπάτια της Yoga-Yoga Margas.
• Tα οκτώ σκαλοπάτια του Patanjali, τα εμπόδια-kleshas στην πνευματική ανάπτυξη και οι κινήσεις του νου-vrttis.
• Βιοενεργειακή Ανατομία. Aνάλυση και μελέτη των ενεργειακών κέντρων και καναλιών.
• Ανατομία – Φυσιολογία: Ερειστικό σύστημα – Μυϊκό σύστημα-Λειτουργική Ανατομία-Αναπνευστικό σύστημα – Καρδιαγγειακό σύστημα – Ενδοκρινικό σύστημα-Νευρικό σύστημα.
• Κινησιολογία: Αρθρώσεις, Κινήσεις, Άξονες,  Επίπεδα κίνησης.
• Mantras.
• Χαρακτηριστικά ενός δασκάλου Yoga.
• Yoga και αγορά εργασίας.
• Εισαγωγή στην αγιουρβεδική διατροφή.
• Yoga και παιδιά – εισαγωγή.

 

Β. Πρακτικά Μαθήματα

1 – Pawanmuktasana
2 – Pawanmuktasana
3
 – Surya Namaskara: Sivanda, Satyananda, Surya Namaskara Α, Surya Namaskara Β, πρακτική και μεθοδολογία διδασκαλίας.

• Οι τεχνικές της Hatha Yoga: Kriyas, Asanas, Pranayama, Mudras, Bandhas.
• Asanas: όρθιες, ισορροπίες, στηρίξεις, ανεστραμμένες, υπερεκτάσεις, καθιστές και εμπρόσθιες κάμψεις, στροφές κορμού, ύπτιες, αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης (ανάλυση – τεχνική – διδασκαλία – αρχή ευθυγράμμισης – μεθοδολογία –χειρισμοί διόρθωσης-μυθολογία-chakras).
• Βασικά Σανσκριτικά – Oνομασίες των στάσεων.
• Διαλογισμός-Dhyana.
• Pranayama.
• Nidra Yoga.
• Σχεδιασμός προγράμματος – Δομή μαθήματος.
• Χειρισμοί διόρθωσης – Αρχές ασφαλείας.
• Θεραπευτικές ασκήσεις της Yoga για τα μάτια.
• Βιωματικό διήμερο σιωπής και νηστείας. Καλλιεργεί την αυτογνωσία και την ενδοσκόπηση. Εκτιμά τη σιωπή, το κενό, σε μαθαίνει να κινείσαι προς την καρδιά, να ανακαλύπτεις την ομορφιά παντού γύρω σου, να βρίσκεις την ευτυχία. Ένα διήμερο με εξαγνιστικές τεχνικές – shatkarmas,  χοροθεραπεία, διαχείριση της βιοενέργειας, singingbowls και mantras, κινητικό διαλογισμό, Nidra Yoga, απελευθέρωση συναισθημάτων.
• Τεχνικές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης – πρώτες βοήθειες-CPR.

Β. RYS-300

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό προσόντων Yoga Alliance και κατοχυρώνει τους απόφοιτους του ως διεθνώς αναγνωρισμένους Δασκάλους Hatha Yoga και ως πιστοποιημένα μέλη της Yoga Alliance  στο επίπεδο RYT-300*.

1. Asanas

• Χειρισμοί διόρθωσης, χρήση props σε κάθε asana, προσαρμογή τους σε ειδικούς πληθυσμούς.
• Λειτουργική Ανατομία και Κινησιολογική Ανάλυση των Asanas.
• Asanas VS παθήσεις ματιών.
• Αsanas VS αρρώστιες
• Sequencing.
• Themed classes
• Yoga and Rehabilitation
• Advanced asanas.
• Προπονητική.
• Μεθοδολογία διδασκαλίας.
• Hatha Yoga Pradipika
• Yoga και  lifestyle, ahimsa – ζωή των δασκάλων yoga, darma/karma-ζωή των δασκάλων yoga
• Σύνδεση Νευρικού και Μυϊκού συστήματος με τα Chakras (Δυτική και Ανατολική προσέγγιση.)
• Σχεδιασμός μαθημάτων : 60΄, 75΄, 90΄
• Σχεδιασμός μαθημάτων : Traditional Hatha yoga, vinyasa yoga, chakras vinyasa yoga, vinyasa handstand- inversion sequence.
• Self practice: hip openers, hand stands – vinyasa inversions, splits.
• Introduction to thai massage through asanas.
• Εισαγωγή στην Αγιουρβέδα, αγιουρβεδική τυπολογία, τα πέντε στοιχεία, οι τρεις βιολογικές ιδιοσυγκρασίες(doshas), οι έξι γεύσεις (rashas), αγιουρβεδικό διαιτολόγιο ανάλογα με τις ιδιοσυγκρασίες .
• Μantras – η χρήση τους σαν φάρμακο.
• Πρακτική Εισαγωγή στην Πρώτη Σειρά της  Ashtanga Vinyasa Yoga, Λεκτικές και Σωματικές Τεχνικές Αναπροσαρμογής (adjustments) της μεθόδου, Φιλοσοφία, Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Εισαγωγή στην Pranayama της  Ashtanga Vinyasa Yoga, Zen Chanting and ZEN meditation! [από την Χριστίνα Καρυτινού].

2. Φιλοσοφία

• Μελέτη και εμβάθυνση στα Φιλοσοφικά κείμενα: Ουπανισάδες, Yoga Sutraς Patanjali, Bhagavad Gita, Μahabharata.

3. Nidra Yoga

• Ανάλυση της λειτουργίας του συνειδητού ,υποσυνείδητου και ασυνείδητου νου.
• Τι ειναι η Yoga Nidra (γιόγκικος ύπνος), ιστορική αναδρομή.
• Τεχνικές επαναπρογραμματισμού του υποσυνείδητου νου, advanced pranayama και διαλογισμός.

4. Chakras

• Το ενεργειακό σύστημα : λεπτοφυή σώματα , ενεργειακά κανάλια, ενεργειακά κέντρα.
• Η λειτουργία και ο σκοπός των chakras ,ενεργειακά μπλοκαρίσματα, τεχνικές εξισορρόπησης μέσα από asanas, pranayamas, mantras και τεχνικές pratyahara.

5. Θεραπευτική Yoga 1

Myofascial & self myofascial release – Στάση σώματος και τρόποι βελτίωσης της

• Τι εννοούμε με τον όρο «Μυοπεριτονιακή Απελευθέρωση»;
• Ποιές είναι οι εφαρμογές της «Μυοπεριτονιακής Απελευθέρωσης» πάνω στο μυοσκελετικό σύστημα, την κίνηση του σώματος και τον μυϊκό πόνο;
• Τι είναι η περιτονία (fascia) και ποια η σημαντικότητά της;
• Πως σχηματίζονται τα σημεία πυροδότησης πόνου (trigger points) και πως η μυοπεριτονιακή απελευθέρωση συμβάλλει στη βελτίωση τους;
• Τεχνικές απελευθέρωσης των επώδυνων σημείων και των μυών με τη χρήση foam roller, balls.
• Στάση σώματος: υπάρχει  ιδανική στάση σώματος; Πως αναγνωρίζουμε αν κάποιος έχει λανθασμένη στάση και πως μπορούμε να την βελτιώσουμε;
• Αντιμετώπιση του μυϊκού πόνου μέσα από τη χαλάρωση των μυών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου.
• Γνώσεις πάνω σε ένα αντικείμενο που μπορεί να γίνει εφόδιο για όλους όσους ασχολούνται με το ανθρώπινο σώμα.

6. Kids Yoga

• Πλεονεκτήματα της Yoga για παιδιά.
• Τεχνικές διδασκαλίας για διαφορετικές ηλικίες.
• Πως χρησιμοποιούμε τα Props, τη μουσική, τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε για ένα μάθημα Yogakids.
• Τεχνικές για να γίνουν όλα τα παιδιά μια ομάδα-για να τραβήξουμε την προσοχή τους.
• Yoga Asanas για παιδιά.
• Αναπνευστικές ασκήσεις.
• Partner Acrobatics.
• Yoga παιχνίδια.
• Μασάζ.
• Mandalas.

 

7. Υoga και Τρίτη ηλικία.

• Φυσιολογία της Γήρανσης.
• Σύγχρονα Δεδομένα σχετικά με τα Οφέλη της Yoga και του Διαλογισμού στην Τρίτη Ηλικία.
• Οστεοπόρωση, Υπέρταση, Οστεοαρθρίτιδα και Τροποποιήσεις της Άσκησης.

 

8. Θεραπευτική Υoga 2.

• Στρες – Άγχος – Κατάθλιψη και Οφέλη της Yoga και του Διαλογισμού.
• Νευροανατομία – Νευροπαθολογοανατομία και Εφαρμογή της Yoga σε Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος (Πολλαπλή Σκλήρυνση, Νόσος του Parkinson).

 

*Προαπαιτούμενα
:

1. Δίπλωμα 200 ωρών
2. Συνέντευξη με τη διευθύντρια του προγράμματος.
3. Συμπληρωμένη αίτηση και ερωτηματολόγιο υποψηφίου.

*O σπουδαστής που έχει ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό των 200 ωρών και των 300 ωρών παίρνει την ανώτατη πιστοποίηση από τη Yoga Alliance, την πιστοποίηση των 500 ωρών, RYS-500.

 

Yoga Retreat στo Rishikesh της Ινδίας.

Επίσκεψη στους ιερούς τόπους της Ινδίας σε ένα δεκαήμερο βιωματικό ταξίδι στην γενέτειρα της Υοga.

• εξοικείωση και γνωριμία με την κουλτούρα και τις ρίζες της Yoga στην πόλη με τα πιο πολλά Ashrams.
• καθημερινές πρακτικές (asanas, pranayamas, meditation) με σπουδαίους Yogi Ινδούς δίπλα στον Γάγγη αλλά και σε μεγάλα σχολεία της Yoga (Αshrams).
• βιωματική εμπειρία του τρόπου ζωής της Yoga μέσα από την «πηγή».

*** στο μοναδικό αυτό ταξίδι μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι επιθυμούν να ανακαλύψουν τη φιλοσοφία της Yoga, την αρμονία του σώματος και του νου αλλά και να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους.